perkęsti

perkęsti
pérkęsti vksm. Pérkęsti skaũsmą, šal̃tį, blogùs laikùs.

.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • perkęsti — tr., intr.; SD300, N iki galo ištverti, iškentėti: Reik tą bėdą parkęsti J. Iš karto negalėjau perkęst, dabar nieko Kt. Su sveikata viską perkęs V.Kudir. Kūdesni gyvuliai negalė perkęst [šalčio] Kš. Neperkenčiu, kap skauda Gs. Yra sergančių, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkęsti — apkę̃sti, apkeñčia (àpkenčia), àpkentė (apìkentė) tr. 1. SD178, B, K, Š mėgti, mylėti, pakęsti: Aš tave apkęsiu, kad tik tu būtumei man geras J. Aš jį nelabai teàpkenčiu J. Tautos nenori ir neapkenčia karo (sov.) sp. Saulėlydiniai žemaičiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkęsti — atkę̃sti, atkeñčia, àtkentė tr., intr. Š daug vargo patirti, atkentėti: Jau ką jis nuo tavęs atkeñtęs! Ss. Ot kur tai atkę̃s vaikas! Alv. Aš turiu jos ligą atkęsti SI132. kęsti; apkęsti; atkęsti; įkęsti; iškęsti; nukęsti; pakęsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškęsti — iškę̃sti, iškeñčia, ìškentė 1. tr., intr. SD44,192, K išlaikyti, pakelti, ištverti iki galo, iškentėti: Iškę̃sk tą bėdą J. Iškentė daug N. Aš daug baimės ìškenčiau KI64. Kad mano rankos galėtų tiek iškęst [šalčio], kiek kojos! Rdm. Nemožna… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kęsti — kę̃sti, keñčia, keñtė 1. tr., intr. SD18, R, N, K jausti, patirti skausmą, nemalonumą, vargą, kentėti: Kę̃sk, kol iškęsi metus J. Vieni sotūs ir laimingi, kiti kenčia badą A.Strazd. Buržuazinėje Lietuvoje moterys nuolat kentė politinę ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukęsti — nukę̃sti, nukeñčia, nùkentė 1. tr., intr. patirti vargą, skausmą, nuostolį, vargti, nukentėti: Turėjo daug vargo nukęsti V.Kudir. Oi kad namie tik liktai, tai vargelio nukęstai! TŽI180. Ir šalčio reikia nukęst! Lp. | Jei liaudis kentės, tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakęsti — pakę̃sti, pakeñčia, pàkentė 1. tr., intr. SD456, N ištverti, pakelti, atlaikyti, išlaikyti: Silpnas žmogus negali pakęsti nei šalčio, nei šilumos Gs. Karšta ilgai negali pakęsti Ėr. Nieko, anūkėli, pakęsk V.Krėv. Šilta, ranka tik pakeñčia Ds.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pereiti — 1. tr., intr. H peržingsniuoti: Pereiti ribą DŽ. Ana parėjo par lieptą J. Per lieptą tai aš nepereĩsiu – galva sukas Slm. Pereik per vieną lentą nesverdakuliuodamas Ds. Nebijojau tamsią naktį laukelį pereitie BsO156. Purvais pereiti negali N. O… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perkentėti — 1. tr. perkęsti, pergyventi (skausmą, nemalonumą): Tiek baimės ir vargų perkentėjau BsPI66. Parkentėjau audrą jūro[je] ir grįžau gyvas Plng. Kiek aš perkentėjau! Nm. 2. intr. kurį laiką išbūti kenčiant: Visą naktį parkentėjau dėl to danties Als.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perleisti — I. atiduoti, aplenkti ką, nepadaryti ko. 1. tr. atiduoti kitam, perduoti kitam naudotis, užleisti: Savo lovą aš perleidau senelei rš. Jei jums dabar nereik [mašinos], parleiskiat mums Pgr. Ir man kokią kamarėlę perleisi LzP. Jis galia parleisti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”